งานออกแบบโบรชัวร์ 4life

September 5, 2016

งานออกแบบแคทตาล็อก Chris Brown

September 5, 2016

งานออกแบบโบรชัวร์ 4life

September 5, 2016

ออกแบบหน้าโฆษณาเตียงผู้สูงอายุ สำหรับลงนิตยาสาร

August 30, 2016

งานออกแบบ Advertising Facebook Mizu Secret

August 30, 2016

ออกแบบโบรชัวร์ Sea Launch

July 5, 2016

ออกแบบโบรชัวร์ More Milk

July 5, 2016

ออกแบบโบรชัวร์ [K5 Brochure]

July 5, 2016

ออกแบบโบรชัวร์ Proximity Sensors

July 5, 2016

ออกแบบโบรชัวร์ ติดเครื่องสตาร์ท ชาร์จกำลังการผลิต

July 5, 2016