ARTWORKTHAI

เราคือทีมงานที่มีความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์รวมตัวกันเพื่อคิดสร้างสรรค์ผลงาน และความต้องการของลูกค้าให้เกิดความประทับใจ หรือประสบความสำเร็จในธุรกิจการงาน เราจึงขอเป็นขั้นบันไดเล็กๆ ขั้นหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจไปถึงเป้าหมาย และประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ

 

DESIGN PUBLICATIONS

บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา นิตยสาร หนังสือ แคทตาล็อก โบรชัวร์ ฯลฯ
การกําหนดแนวความคิด จัดผังงานโฆษณา รวมถึงการถ่ายภาพประกอบ การนําข้อความจัดทําเป็นต้นฉบับ
เพื่อให้ได้งานโฆษณาตามความต้องการ

 

INTERIOR PHOTOGRAPHY

บริการรับถ่ายภาพอินทีเรีย บ้าน คอนโด โรงแรม รีสอร์ท หรือบริษัทสำนักงานต่างๆ
เพื่อประกอบสื่อโฆษณา ด้วยทีมงานมืออาชีพ ใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละงาน สามารถสื่อถึงความงาม
เอกลักษณ์ ด้วยมุมมอง เทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อให้ได้ภาพออกมาดูดีที่สุด

 

PORTRAIT PHOTOGRAPHY

บริการถ่ายภาพบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแฟชั่นเสื้อผ้า ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง
ถ่ายภาพรับปริญญา หรือถ่ายภาพบุคคลสำคัญ สำหรับใช้ในงานโฆษณาต่างๆ

 

PRODUCTS PHOTOGRAPHY

บริการถ่ายภาพสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ เพื่อใช้ประกอบสื่อโฆษณาออนไลน์
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ อาทิเช่น โปสเตอร์ โบรชัวร์ แคทตาล็อก เป็นต้น
เพื่อให้ผู้พบเห็นเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ มากยิ่งขึ้น

 

WEB DESEGN

บริการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ให้เหมาะกับธุรกิจขององค์กร
ตรงตามความต้องการของลูกค้า ดูแลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1
1
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Design Publications)

สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แคทตาล็อก โบรชัวร์ ฯลฯ การกําหนดแนวความคิด จัดผังงานโฆษณา รวมถึงการถ่ายภาพ การนําข้อความจัดทําเป็นต้นฉบับ เพื่อให้ได้ภาพโฆษณาตามความต้องการ

ออกแบบโลโก้ (Logo Design)

โลโก้ คือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ภายใต้แบรนด์หรือองค์กร ซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์แบบเฉพาะตนเอง เพื่อการจดจำ และสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภค

ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์ (Web Design)

วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ให้เหมาะกับธุรกิจขององค์กร ตรงตามความต้องการของลูกค้า ดูแลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ถ่ายภาพสินค้า (Products Photography)

ภาพถ่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ สามารถดึงดูดความสนใจ มีผลต่อภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภค ภาพสินค้าที่ดีควรมีรายละเอียดของตัวสินค้าที่สมบูรณ์ และตรงตามความต้องการของลูกค้า

ถ่ายภาพอินทีเรีย (Interior Photography)

การถ่ายภาพอินทีเรีย หรือสถาปัตยกรรมต่างๆ ควรใส่ใจในรายละเอียดในการเก็บภาพ สามารถสื่อถึงความงาม เอกลักษณ์ ด้วยมุมมอง เทคนิคการถ่ายภาพ และอุปกรณ์เฉพาะ เพื่อให้ได้ภาพออกมาดูดีที่สุด

ถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography)

ภาพถ่ายบุคคล คือการถ่ายทอดลักษณะของบุคคลให้ปรากฏออกมาในรูปแบบการบันทึก โดยการแสดงออกทางสีหน้า แววตา ท่าทาง และการสื่ออารมณ์ความเป็นตัวเองของตัวแบบออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ

รับถ่ายภาพ interior

งานถ่ายภาพอินทีเรียคอนโด VOQUE Sukhumvit 16

February 27, 2017

รับถ่ายภาพ interior

งานถ่ายภาพอินทีเรีย Rbac

February 27, 2017

งานถ่ายภาพอินทีเรีย Nusa Chivani Rama 2

February 27, 2017

รับถ่ายภาพ interior

งานถ่ายภาพ BMW & MINI German Auto Pattaya

September 17, 2016

รับออกแบบโบรชัวร์

งานออกแบบโบรชัวร์ 4life

September 5, 2016

รับออกแบบแคทตาล็อก

งานออกแบบแคทตาล็อก Chris Brown

September 5, 2016

รับออกแบบโบรชัวร์

งานออกแบบโบรชัวร์ 4life

September 5, 2016

งานถ่ายภาพอินทีเรีย Beach Front Condo

September 4, 2016

สร้างสรรค์

เราใส่ใจในกระบวนความคิด และสร้างสรรค์ผลงานทุกชิ้นให้ออกมาสวยงาม ดูดี และมีรสนิยม

คุณภาพ

พวกเรามีใจรักในงานออกแบบ ใส่ใจในทุกรายละเอียด มีการวางแผนงานที่ดี จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลงานทุกชิ้นมีคุณภาพ

คุ้มค่า

ด้วยราคาที่ไม่แพง มีความยืดหยุ่น เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ และความเป็นมืออาชีพ ถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน

การบริการ

เราดูแลผลงานทุกชิ้นด้วยใจ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงกระบวนการผลิตงานพิมพ์ ครบทุกความต้องการ

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์