งานออกแบบแคทตาล็อก Chris Brown

September 5, 2016

ถ่ายภาพสินค้า กล้องวงจรปิด Belko

August 30, 2016

ออกแบบหน้าโฆษณาเตียงผู้สูงอายุ สำหรับลงนิตยาสาร

August 30, 2016

ถ่ายภาพสินค้า เตียงสำหรับผู้สูงอายุ

August 30, 2016

ออกแบบโปสเตอร์แป้งทอดกรอบชฎาทอง

August 30, 2016

ถ่ายภาพสินค้าครีมบำรุงผิว Origina

August 30, 2016

ถ่ายภาพสินค้า Amaze Orange Juice

July 9, 2016

ออกแบบแคทตาล็อก Arch Products

July 6, 2016